Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem internetových stránek www.klg.cz a www.klimatizace-autoklimatizace.cz jakož i dodavatelem - stranou prodávající - je společnost Schiessl s.r.o.,Střešovická 49,162 00 Praha 6

Přístup na stránky www.klg.cz a www.klimatizace-autoklimatizace.cz lze podmínit poskytnutím osobních údajů uživatele v rozsahu identifikace smluvní strany. Provozovatel bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zák. 101/2001 Sb.zák. v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy. Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony souhlasí s tím, aby údaje v poskytnutém rozsahu, který Uživatel v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Uživateli získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány společností Schiessl s.r.o, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním osobních údajů může správce v zákonném rozsahu pověřit třetí subjekt. Správce o uvedených podmínkách zpracování osobních dat informuje uživatele a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné; že jako subjekt údajů má právo přístupu k údajům, má právo výše uvedený souhlas odvolat na adrese správce. V případě porušení svých práv se může obrátit nejen na příslušný úřad. Pokud si uživatel přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel zpracovává, může jej o to rovněž požádat na emailové adrese info@klimatizace-autoklimatizace.cz nebo v sídle provozovatele.

Uživatelé stránek při elektronické komunikaci s webovými stránkami provozovatele nesmí zasahovat do protokolů či aplikací těchto stránek, využívat je k přenášení, replikaci či instalaci souborů či protokolů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek bez oprávnění provozovatele.

Home Schiessl
Facebook Schiessl
Schiessl s.r.o. - chlazení, klimatizace, autoklimatizace, tepelná čerpadla.
Praha, Brno, Ostrava, Cheb, Plzeň, Pardubice, Nové Zámky
schiessl@schiessl.cz
www.schiessl.cz
Silou hlasu
KLIMATIZACE A AUTOKLIMATIZACE
Diese Seite ist erhältlich nur in der Tschechischen Sprache.
This page is available only in the Czech language.
HOME KLG

Created by © 2008 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & Chabera webdesign